Üretimimiz olan ekspeller pamuk tohumu küspesi her çeşit büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi olarak kullanılır.İçerisindeki yüksek protein, yağ ve tabii vitaminler (A, D, E) et ve süt verimini yükseltir, ayrıca sütün kalitesini arttırır.Emeksiz Küspe’nin içerisinde hiçbir yabancı madde ve kimyasal katkı (üre, fosfat) olmaması sebebiyle arpa, kepek, yaş ve kuru (pelet) pancar küspesi, melas, mısır, saman, kuru yonca, her çeşit tahıl veya fabrika yemleri ile bir arada hiçbir yan etkiye sebebiyet vermeden kullanılır.
Emeksiz Küspe mısır silajı ile beraber kullanıldığında çok yüksek et ve süt verimi alınır.
Emeksiz Küspe yüksek ısıda imal edildiğinden (vitamin ve besin değeri kaybolmadan) bünyesinde zararlı virüs, bakteri, mikrop, mantar ve zehirli toksik maddeler barındırmaz. Hazmı son derece kolaydır.
Kuru Madde : en az %94
Metebolik Enerji : 2500 – 2550 kCal/kg
Ham Protein : en az %26
Ham Selüloz : en çok %23
Ham Yağ : en çok %6
Ham Kül : en çok %8
 

Copyright © 2008, Emeksizler Nebati Yağ San.
Created By İnfomedya
EMEKSİZLER - Kaba Yem, Küspe, Linter Pamuğu, Pamuk Yağı